Välkommen till ProBITS

ProBITS metoden har utvecklats av företaget Behavioral Informatics AB, inom ramen för Uminova Innovation, med stöd från Umeå universitet och Västerbottens Läns Landsting.

Syftet med ProBITS© är att främja beteendeförändringar och förebygga livsstilssjukdomar, men plattformen kan också användas när man arbetar med andra beteendeförändringar och vanor. Med hjälp av individuell coachning och gruppbehandling ger ProBITS© användare och behandlare verktyg för livsstilsförändringar inom områdena fysisk aktivitet, matvanor och balans i livet.

ProBITS© gör långsiktig support enkel genom att använda frekventa digitala uppföljningar i syfte att ge bättre långsiktiga resultat. Programvaran är utvecklad från erfarenheter av att arbeta inom offentlig hälso- och sjukvård.

Metoden har anpassats till att kunna användas av alla i huvudsak friska personer. Om man har någon allvarlig kronisk sjukdom skall man innan man startar programmet diskutera lämpliga nivåer av fysisk aktivitet med sin egen läkare.

ProBITS är under ständig utveckling och vi tar tacksamt emot eventuella förslag på förbättringar i programmet!